นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566

แบบ 56-1 One Report ปี 2565

วิดีโอของบริษัท

Design Outlet • Deliver Best Value • Delight All Customers

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจาก เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

โทร. 02-300-4951 แฟกซ์:02-300-4681