ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ FN Factory Outlet Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000206
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ประเภท “เอ๊าท์เลท” โดยสินค้าที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดหาผ่านการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยตรง และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทรับฝากขายและรับซื้อเพื่อมาวางจำหน่าย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการซื้อของผู้ซื้อในทุกเพศทุกวัย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 991 อาคาร เอฟเอ็น บิวดิ้งถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ +66 (0) 2300 4951
โทรสาร +66 (0) 2300 4681
เว็บไซต์ (URL) http://www.fnoutlet.com
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 14 พฤศจิกายน 2559
ทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
จำนวนหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

จำนวนสาขาบริการในปัจจุบัน 12 สาขาประกอบด้วย

สาขาที่ 1: เพชรบุรี 99/11 หมู่1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
สาขาที่ 2: กาญจนบุรี 33/3 หมู่3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
สาขาที่ 3: พัทยา 19/99 หมู่1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สาขาที่ 4: ปากช่อง 99/9 หมู่9 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
สาขาที่ 5: สิงห์บุรี 111/1 หมู่1 ตำบลน้าตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
สาขาที่ 6: หัวหิน 1999/99 ถนนเพชรเกษม (ทรายใต้) ตาบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
สาขาที่ 7: ศรีราชา 111 หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สาขาที่ 8: พระนครศรีอยุธยา 65/8 หมู่ 6 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
สาขาที่ 9 ฉะเชิงเทรา 33/3 หมู่ 1 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
สาขาที่ 10 ระยอง 99/19 หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
สาขาที่ 11: พระราม 9 991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
สาขาที่ 12: JAS Green Village คู้บอน Jas Green Village ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510