ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

นางสาวบุณฑริกา บุญคำ

โทร: 0-2300-4951 อีเมล: boontharika@fnoutlet.com


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้