ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

นางสาวทับทิม เอกสุทธิ์

โทร: 0-2300-4951 อีเมล: thaptim@fnoutlet.com


ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้