ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

10 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
10 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
19 กรกฎาคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
11 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 (แก้ไขหัวข้อข่าว)
11 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
11 พฤษภาคม 2561
ระบบจะสร้างหัวข้อข่าวให้อัตโนมัติหลังจากกรอกข้อมูลในฟอร์มและบันทึกเรียบร้อยแล้ว
11 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท
25 เมษายน 2561
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.036 บาท แตกต่างจากที่คณะกรรมการเสนอ (เพิ่มเติม Template)
24 เมษายน 2561
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.036 บาท แตกต่างจากที่คณะกรรมการเสนอ
20 เมษายน 2561
การเปิดสาขาใหม่ เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท สาขาระยอง (แก้ไข)
20 เมษายน 2561
การเปิดสาขาใหม่ เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท สาขาระยอง
14 มีนาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
07 มีนาคม 2561
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไขครั้งที่ 2)
26 กุมภาพันธ์ 2561
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)
23 กุมภาพันธ์ 2561
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไไขไฟล์)