รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท คิว แอสเซท จำกัด 314,928,600 31.49
2. น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา 179,603,800 17.96
3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 83,253,200 8.33
4. นาย สมชัย ส่งวัฒนา 44,936,900 4.49
5. นาย วราชัย ส่งวัฒนา 41,572,400 4.16
6. น.ส. ชุตินารถ ส่งวัฒนา 33,455,300 3.35
7. นาย โอมา ส่งวัฒนา 28,700,000 2.87
8. บริษัท พรี-พราว จำกัด 23,700,000 2.37
9. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 20,199,800 2.02
10. นาย ศึกษิต เพชรอำไพ 16,400,000 1.64
11. นาง กีรดา ส่งวัฒนา เทเล่อร์ 11,200,000 1.12
12. น.ส. จารุวรรณ สุพรรณธเนศ 10,061,000 1.01