รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท คิว แอสเซท จำกัด 314,928,600 31.49
2. น.ส. นิษณี ส่งวัฒนา 166,103,800 16.61
3. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 88,926,600 8.89
4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 86,253,200 8.63
5. นาย ณภัทร จึงขจรกิจ 35,000,000 3.50
6. นาย สมชัย ส่งวัฒนา 31,800,000 3.18
7. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 31,684,500 3.17
8. นาย วราชัย ส่งวัฒนา 26,000,000 2.60
9. นาย โอมา ส่งวัฒนา 25,650,000 2.57
10. บริษัท พรี-พราว จำกัด 23,700,000 2.37