ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.92 บาท -0.03 (-1.54%) 19,849,700 1.85 - 1.97
ปรับปรุงเมื่อ: 11 พฤษภาคม 2564 16:38
Chart Type