ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.29 บาท +0.01 (0.78%) 4,190,600 1.26 - 1.32
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2563 11:40
Chart Type