ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.88 บาท +0.02 (0.70%) 1,047,400 2.86 - 2.96
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2561 16:36
Chart Type