ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.57 บาท +0.06 (3.97%) 3,099,400 1.50 - 1.58
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2562 16:39
Chart Type