ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
4.30 บาท -0.28 (-6.11%) 1,077,800 4.26 - 4.60
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2561 16:35
Chart Type