ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.32 บาท +0.17 (14.78%) 21,699,200 1.15 - 1.32
ปรับปรุงเมื่อ: 04 สิงหาคม 2563 16:38
Chart Type