ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.16 บาท -0.02 (-0.92%) 269,100 2.14 - 2.20
ปรับปรุงเมื่อ: 09 สิงหาคม 2565 16:37
Chart Type