ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.24 บาท -0.03 (-2.36%) 9,831,000 1.23 - 1.30
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มีนาคม 2564 16:36
Chart Type