ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.18 บาท -0.02 (-1.67%) 564,200 1.17 - 1.22
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2562 16:38
Chart Type