ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
3.02 บาท -0.18 (-5.63%) 469,600 3.02 - 3.22
ปรับปรุงเมื่อ: 19 มิถุนายน 2561 16:38
Chart Type