ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.08 บาท - (-%) 3,747,800 2.06 - 2.14
ปรับปรุงเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2562 16:36
Chart Type