ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
5.35 บาท +0.15 (2.88%) 1,539,300 5.25 - 5.40
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2560 16:36
Chart Type