ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
5.25 บาท -0.05 (-0.94%) 535,900 5.20 - 5.30
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2560 10:17
Chart Type