ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.26 บาท +0.02 (0.89%) 1,685,300 2.22 - 2.32
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ตุลาคม 2564 16:39
Chart Type