ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
4.26 บาท +0.10 (2.40%) 2,834,500 4.16 - 4.28
ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 16:40
Chart Type