ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
5.70 บาท -0.15 (-2.56%) 2,428,200 5.70 - 5.90
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มิถุนายน 2560 16:37
Chart Type