ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.28 บาท - (-%) 3,501,400 1.27 - 1.30
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563 16:36
Chart Type