ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.76 บาท +0.01 (0.57%) 12,000 1.73 - 1.76
ปรับปรุงเมื่อ: 31 มีนาคม 2566 16:39
Chart Type