ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.00 บาท - (-%) 47,910 1.98 - 2.00
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2565 16:36
Chart Type