ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.38 บาท -0.04 (-1.65%) 987,600 2.34 - 2.38
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มกราคม 2565 10:14
Chart Type