ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.14 บาท -0.12 (-5.31%) 238,100 2.14 - 2.26
ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2561 16:37
Chart Type