ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.06 บาท -0.01 (-0.93%) 2,008,400 1.04 - 1.08
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2563 16:39
Chart Type