ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.65 บาท - (-%) - -
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กันยายน 2562 09:32
Chart Type