ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.54 บาท -0.12 (-4.51%) 3,008,800 2.50 - 2.66
ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2564 12:28
Chart Type