ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.94 บาท -0.05 (-2.51%) 3,982,900 1.94 - 2.02
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2562 16:35
Chart Type