ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
4.18 บาท -0.04 (-0.95%) 374,900 4.14 - 4.20
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มีนาคม 2561 16:39
Chart Type