ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.02 บาท -0.01 (-0.97%) 967,500 1.00 - 1.04
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2563 16:39
Chart Type