ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
1.22 บาท +0.07 (6.09%) 42,607,000 1.16 - 1.39
ปรับปรุงเมื่อ: 17 มกราคม 2563 16:37
Chart Type