ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
2.82 บาท +0.04 (1.44%) 563,900 2.80 - 2.86
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 16:35
Chart Type