ราคาหลักทรัพย์

FN : SET ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน
0.57 บาท - (-%) 577,600 0.56 - 0.58
ปรับปรุงเมื่อ: 03 เมษายน 2563 16:38
Chart Type