เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

วันที่: 22 เมษายน 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2564

วันที่: 07 เมษายน 2565

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

วันที่: 02 ธันวาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

วันที่: 02 กันยายน 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

วันที่: 02 มิถุนายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

วันที่: 27 เมษายน 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2563

วันที่: 23 มีนาคม 2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

วันที่: 17 ธันวาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

วันที่: 16 กันยายน 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วันที่: 31 สิงหาคม 2563

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

วันที่: 13 ธันวาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

วันที่: 10 กันยายน 2562

Thailand Focus 2019

วันที่: 28 สิงหาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

วันที่: 30 พฤษภาคม 2562

YE18 FN Presentation

วันที่: 13 พฤษภาคม 2562

Analyst Briefing
Quarter 3/2018

วันที่: 27 ธันวาคม 2561

Analyst Briefing
Quarter 2/2018

วันที่: 29 สิงหาคม 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

วันที่: 17 พฤษภาคม 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

วันที่: 24 เมษายน 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2560

วันที่: 13 มีนาคม 2561

Opperation Results
Quarter 3/2017

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2560

Opperation Results
Quarter 2/2017

วันที่: 17 สิงหาคม 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

วันที่: 18 พฤษภาคม 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

วันที่: 28 เมษายน 2560

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2559

วันที่: 10 มีนาคม 2560